ACKUMULATORTANK DIMENSIONERING

solfångare pris[div]Put your column one stuff here xx xx xxx xx xx xx xx xx xx xx xx.


[/div][div ]Put your column two stuff here xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xxx.[/div][div][/div]

Vad tänka på vid köp av ackumulatortank för solvärme?

Ackumulatortanken är en viktig del i ditt solvärmesystem. Men det finns flera parametrar som styr

Hur många solfångare till ackumulatortanken?

Tankens storlek ska vara dimensionerad efter antalet solfångare i systemet eller tvärtom.
Rinkabyrör, www.rinkabyror.se, saluför tankar med solslinga avsedda för solfångare.
De har bl.a. KV-serien med dubbla tappvarmvatten slingor framtagen speciellt för dockning till värmepump och solvärmesystem.
Strömsnäspannan saluförs för anslutning till solfångare med attraktivt pris. Rinkabyrör har också sin egna framtagna Rinkabytank, som är försedd med solslinga.

Tanksvets i Husqvarna, www.tanksvets.se, tillverkar ackumulatortankar avsedda för solvärme.
De har färdiga tankar eller så skräddarsys den efter ditt behov. Deras tankar saluförs med effektiv polyuretan isolering. De har en bra prisbild på solvärmetankarna.