SOLFÅNGARMODULER DIMENSIONERING

Antalet solfångare i din solvärmeanläggning dimensioneras i första hand efter ackumulatortankens storlek. Varmvatten förbrukning, solpanelernas riktning mot solen samt rörlängd spelar också en viktig roll.
För få antal solfångarmoduler ger lägre medeltemperatur i tanken. För många solvärmepaneler ökar risken att uppnå tankens kokpunkt.
Vid ökad rör inner-diameter så ökar vätskevolymen i solenergisystemet och ger ett ”trögare” och därmed mindre produktivt system. Solvärmerör av dimensionen DN16 rekommenderas för seriekoppling av upp till sex stycken solfångare. Vid fler antal solfångare så rekommenderas DN20 rör samt parallellkoppling i två rader.
Ett solvärmesystem med plattvärmeväxlare dimensioneras på samma sätt som ett system med solslinga.

Hur många solfångare till min ackumulatortank?

Varmvattenberedare 300 liter, 2 st. solpaneler TZ47/1500-20U
Ackumulatortank 500 liter, 3 st. solpaneler TZ47/1500-20U
Ackumulatortank 750 liter, 4 st. solpaneler TZ47/1500-20U

Vid stort varmvatten förbrukning, långa sträckor mellan solfångare och tank eller sämre läge mot solinstrålningen, så bör solvärme systemet ökas med ytterligare en solpanel.
Om ackumulatorsystemet innehåller flera tankar så bör endast en användas för soluppvärmning under sommarhalvåret. Under semesterresan, när solinstrålningen är stor, så kopplas tank två in för att undvika överhettning i tanken. En Laddomat® 5030 kan kopplas mellan tankarna för effektiv värmeöverföring. Laddomat® 5030 transporterar effektivt den soluppvärmda vätskan i bägge riktningarna mellan tankarna.

Hur många 20 rörs vakuum solfångare ska jag installera?

För få solfångare ger lägre medeltemperatur i tanken. Överdimensionering av antalet solfångare ökar risken att uppnå tankens kokpunkt.

Vid ökad innerdiameter på rören mellan solfångare och tank ökar vätskevolymen i systemet och ger ett ”trögare” och därmed mindre produktivt solvärmesystem. Solvärmerör av dimensionen DN16 rekommenderas för upp till sex stycken seriekopplade solfångare. Vid större antal så rekommenderas DN20 rör samt parallellkoppling av solfångarna i två rader.

Generell dimensionering av en solvärme anläggning,

  • Varmvattenberedare 300 liter, 2 st TZ47/1500-20U
  • Ackumulatortank 500 liter, 3 st TZ47/1500-20U
  • Ackumulatortank 750 liter, 4 st TZ47/1500-20U

Vid stort varmvatten uttag, långa sträckor mellan solfångare och tank eller sämre läge för solinstrålning mot solfångarna, så kan solvärme systemet ökas med ytterligare en solfångare. Om ackumulatorsystemet innehåller flera tankar så bör endast en användas för soluppvärmning under sommarhalvåret. Tank två kan kopplas in vid lågt varmvattenuttag med mycket sol eller vid semesterresan för att undvika överhettning i tanken. En Laddomat kan kopplas mellan tankarna för  värmeöverföring.

Om plattvärmeväxlare används är dimensioneringen av antalet solfångare den samma som för solslinga.