LADDA NER

Här visas manualer och övrig dokumentation för nedladdning.

Manualer:

Manual solfångare TZ47 1500-20U 2012-02-17
Solstyrning SM-SS-F (svenska)
Solstyrning Steca TR 0301sc (engelska)
Solstyrning Steca TR 0301sc (danska)
Solstyrning SR882C (svenska)
Solstyrning SR1168 (svenska)
Solstyrning SR1168 (engelska)
Solstyrning SR1188 (engelska)
Solstyrning SR1188 (svenska)
Solstyrning Steca TR 0603mc (svenska)
Pumpgrupp PrimoSol 130_4 (svenska)
Pumpgrupp/solstyrning SR882 (Engelska)

Mjukvara:

RS485 – USB_Driver

Certifiering:

SP certifiering solfångare TZ47

Glykol datablad:

Agrol OAT Säkerhetsdatablad
Produktblad Agrol Glykol OAT

HT Armaflex info:

HTArmaflexProductRangeSW

Länkar:

SP

SP lista över solfångare som är certifierade enligt Solar KeyMark och har rätt till solvärmebidraget

 Solarkeymark