NÄTANSLUTNING AV SOLCELLER

 Mikroproduktion

Med mikroproduktion menas en elproduktionssanläggning som solcellssystem vilken installeras i en anläggning med högst 63 Ampere huvudsäkring och 43,5 kW som högsta inmatningseffekt.
Inmatningen till elnätet får inte överstiga uttaget från elnätet under ett år.
Nätägaren byter elmätare till en typ för elleverans till elnätet kostnadsfritt.
Vid större anläggningar som inte uppfyller ovan så gäller helt andra regler.

Produktion av solel till elnätet

Kolla med din elleverantör vilkoren för elleverans ut på elnätet. Vilkoren är olika beroende på elbolag.
Dessa olika avtalstyperna känner vi till,

  • Kvittning av din överskotts elproduktion till nätet med din förbrukning på månadsbasis.
  • Fast betalning på upp till 1 kr för din solcells elproduktion till elnätet.
  • Nordpools timspotspris minus några ören. Detta är ett riktigt dåligt avtal (Vattenfall, mm).