ÖVRIGT

I vårt sortiment finns avluftningsenheter, backventiler, HT Armaflex isolering, kopparrör, reserv-vakuumrör, cirkulationspumpar, mjukt kopparrör och kopplingar för ditt solvärmesystem.
För mer information titta i vår användarmanual under fliken dokumentation.

Avluftningsenhet

Består av Purg-o-mat automatisk avluftare, kulventil,
avstängningsventil och T-koppling.
Purg-o-mat automatiska avluftare kan demonteras
från kulventilenefter genomförd avluftning.
Max temperatur: 110°C
Max tryck: 10 Bar
Pris, 380:-

Backventil

Backventilen har ½” invändig och utvändig gänga och ansluts i
pumpgruppens inkommande ledning.
Om öppningstrycket är för lågt så kan det motverkas genom att seriekoppla två backventiler.
Pris 130:-

Cirkulationspump och filter

Används för värmeväxlarens sekundärsida.

DAB trestegs cirkulationspump VA35/130.
Teknisk specifikation DAB VA35/130
Anslutning:               220V
Tre hastigheter:       1150 – 1930 – 2465 varv/minut
Motor effekt:            35 – 50 – 56 W
Anslutning:               1½”
Tryck max:               0,43 Bar
Flöde max:               60 l/min
Pris, xx
DAB Evotron lågenergi cirkulationspump klass A

Teknisk specifikation DAB Evotron 40/130
Anslutning:               220V
Tre funktioner:       Proportionerligt tryck, konstant tryck, konstant hastighet
Motor effekt:            5 – 27 W
Anslutning:               1½”
Tryck max:               0,8 Bar
Flöde max:               70 l/min
Pris 1550:-
Ett par pumpkulventiler för anslutning till cirkulationspump, Pris 160:-
Kulventil med inbyggt filter 1″, Pris 480:-

Kopplingar

Vi använder oss av bl.a Ezze KRK klämringskopplingar och 15mm hårda kopparrör för anslutning mellan solfångarna. Vi lagerför flera typer av kopplingar för solvärmesystem.

HT Armaflex

HT Armaflex är anpassat för höga temeraturer och användning utomhus.Isoleringen klarar drifttemperaturer på 150°C och tillfälliga temperaturtoppar på 175°C. Vi använder oss av isolering med tjocklek 19mm för 15 mm kopparrör och flexibelt rostfritt rör DN16.
Värmegenomgång koefficient (λ 40˚C) = 0,042W/(m˖K).
Isoleringen levereras i 2 meters längder och kan sammanfogas med HT625 lim eller Armaflex isoleringstejp.
Armaflex HT 19 x 22, Pris 63:-/m (2 meters längd)
Armaflex HT 19 x 15, Pris 56:-/m (2 meters längd)

Kopparrör mjuk
15 x 1mm mjuk kopparrör i 25 meters längder för rördragning mellan solfångare, pumpenhet och tank. Pris, 1500:-/25m

RS485 – USB converter

Enhet för data-överföring mellan solstyrning och dator.
Mjukvara för nedladdning RS485-USB_Driver.
Pris, 350:-