SMA

SMA är en av de största växelriktare tillverkarna i världen. Med SMAs mjukvara SHADEFIX”  behövs inga optimerare för att minska produktionstappet vid skuggning.
Vi har mycket god och lång erfarenhet av SMA höga kvalitet och dess låga problemnivå!
Tigo-optimerare kan användas tillsammans med SMA-växelriktare.
Visning av produktionsdata i Sunny Portal.

Trefas Växelriktare

SMA Tripower 4.0-40
15 400:-

SMA Tripower 8.0-40
22 000 :-

SMA Tripower 20000TL-30
33 200:-

SMA Tripower Core2
68 3
00:-

SMA Tripower 5.0-40
16 400 :-

SMA Tripower 10.0-40
24 500:-

SMA Tripower 25000TL-30
33 700:-

SMA Tripower 6.0-40
18 300:-

SMA Tripower 15000TL-30
31 500:-

SMA Tripower Core1
58 000:-