SMA

SMA är en av de största växelriktare tillverkarna i världen. Med SMAs mjukvara SHADEFIX”  behövs inga optimerare för att minska produktionstappet vid skuggning.
Vi har mycket god och lång erfarenhet av SMA höga kvalitet och dess låga problemnivå!
Tigo-optimerare kan användas tillsammans med SMA-växelriktare.
Visning av produktionsdata i Sunny Portal.

Trefas Växelriktare

SMA Tripower 4.0-40
14 950:-

SMA Tripower 8.0-40
21 300 :-

SMA Tripower 20000TL-30
32 500:-

SMA Tripower Core2
75 000:-

SMA Tripower 5.0-40
15 950 :-

SMA Tripower 10.0-40
22 900:-

SMA Tripower 25000TL-30
32 900:-

SMA Tripower 6.0-40
17 800:-

SMA Tripower 15000TL-30
30 300:-

SMA Tripower Core1
52 000:-