SMA

SMA är en tysk tillverkare av växelriktare som är känd för sin höga produktkvalitet. SMA är också en av världen största tillverkare av växelriktare.
Produktionsdata från internetanslutna SMA växelriktare visas i portalen Sunny Portal.

Trefas Växelriktare

SMA Tripower 5000 TL-20
17 100:-

SMA Tripower 8000 TL-20
21 900 :-

SMA Tripower 12000TL-20
28 700:-

SMA Tripower 20000TL-30
36 800:-

SMA Tripower 6000 TL-20
18 400 :-

SMA Tripower 9000TL-20
23 200:-

SMA Tripower 15000TL-30
32 600:-

SMA Tripower 25000TL-30
37 400:-

SMA Tripower 7000 TL-20
20 600:-

SMA Tripower 10000TL-20
25 200:-

SMA Tripower 15000TL-10
29 000:-