MONTAGE AV SOLPANELER

Så här förenklar du solpanel installationen

Solpanelerna levereras färdigmonterade vilket underlättar installationen. Ibland kan det vara en fördel att demontera vakuumrören vid montaget vilket minskar solfångar vikten från 51 till 22kg. Solpanelen är försedd med tempgivare-ficka på både vänster och höger sida. Utgående flöde kan vara på antingen solfångarens vänstra eller högra sida vilket gör solfångarmodul installationen mer flexibel.

Anvisning för installation av solpanelsystemet

Läs här hur du installerar och driftsätter solvärmesystemet och solpanelerna. Installation och driftsättning av solvärmesystem & solfångare 2013-03-05pdf

Tips vid montage av solfångarmoduler!

U-pipe solpaneler kan monteras mellan 0 – 90 graders lutning mot horisontalplanet, men ger bäst energiutbyte vid 30 – 70 graders lutning.
Vid lodrätt montage mot fasad och solfångare monterade i ram så kan solinstrålningens infallsvinkel justeras vid montering av gångjärn i ramens överkant. Stor lutningsvinkel ger fördelen att snön lättare kasar av solfångaren vintertid.

Fasad solfångare är som produktivast under tidig vår och sen höst då solen står lågt vid jämförelse med takmonterad solfångarmodul.
Fasad installation är inte alltid möjligt då det ibland saknas utrymme samt att träd eller byggnader kan stå i vägen för sol instrålningen.

Vid takmontage och mindre än 30 graders lutning blir energiutbytet något lägre, framför allt tidig vår och sen höst. Vid sydväst eller sydost läge kan mindre lutning vara en liten fördel då solens strålar kan träffa solfångaren bakifrån vilket ger fler solvärmetimmar och mer solenergi.
Är taklutningen mindre än 30 grader så bör du överväga att höja solfångarmodulens bakdel för bästa effektivitet.
Hör med oss om olika lösningar för takmontage!

Vid montage på plan yta så kan våra benställ användas. Benställen ger en fast lutning av 45 grader.

Hur effektiva är solfångarna?

väderstreck-&-solpanel-lutning

Diagramet visar solpanelens effektivitet vid olika väderstreck och lutning mot mot solen.