Suntellite 250 W mono

Suntellite
Mycket prisvärd mono kristallin solcellsmodul från Suntellite av premium kvalitet.
Suntellites solcellsmoduler har i jämförelse med andra fabrikat visat sig ha hög verkningsgrad.
Solpanelen har 10 års produktgaranti och garanterat 90 % effekt efter 12 år och 80 % effekt efter 25 år.
Panelen består av 60 stycken solceller som tillsammans producerar 250 Watt effekt.

Mått: Höjd = 1650 mm, Bredd = 992 mm , Djup = 40 mm

Verkningsgrad: 15,4 %

Maximal vindlast: 61 m/s

Maximal snölast: 550 kg/m²

Härdat antireflexbehandlat glas

Vikt: 19 kg

Produktblad Suntellite mono 250 – 260 Wpdf

Förklaring till Solcellsmodulers elektriska karaktaeristikpdf