OLIKA TYPER AV SOLCELLER

Solceller omvandlar energin i solljus till elektrisk ström. Solcellerna består av en (mono) eller flera (poly) kiselbitar vilka fungerar som en fotodiod.
När solen lyser på solcellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida.
Varje enskild solcell genererar en låg elektrisk spänning. Flera solceller kopplas i serie och parallell i solcellsmodulen för att uppnå önskad spännings och ström nivå.
En solcellsmodul består ofta av 60 stycken celler och genererar effekter mellan 240 – 270 W. Måttet på dessa moduler är 1,7 x 1,6 meter och vikt av cirka 19 kg.
Solcellerna genererar likström. Likströmen omvandlas till växelström med hjälp av en inverter (växelriktare). Flera solcellsmoduler kopplas till invertern och ger dig ett energisystem för anslutning till elnätet alternativt ett separat elsystem. Solcell modulers maximala effekt anges vid standarden, ljusitensitet 1000 W/m2 och modultemperatur, 25 °C. Vid högre modul temperatur så minskar panel-effekten och vid lägre temperatur så ökar effektiviteten.

Det tre vanligaste typerna av solceller är monokristallina-, polykristallina- och tunnfilms-solceller.

Poly kristallina solceller

Solcellerna är tillverkade av flera mindre kisel kristaller i varje cell. Färgen på solcellen är blå mosaikskimrande. Poly har lägst pris räknat i kronor per Watt på grund av sin enklare tillverknings process. De är också de vanligast förekommande panelerna. Effektområden för 1,7 m² solcellspaneler är mellan 230 och 260 W.
De effektivaste poly cellerna omvandlar upp till cirka 19 % av solens energi till elektricitet. Med åren minskar effektiviteten något. De flesta solcellsproducenter garanterar att 80 % av verkningsgraden återstår efter 25 år.
Flera analyser har visat att effekt degraderingen för en normalt solcellsmodul är betydligt lägre.

Mono kristallina solceller

Är den äldsta solcells teknik och mest effektiva och består av tunna skivor från enkristall kiselblock.
De effektivaste har någon procent högre verkningsgrad än de effektivaste poly kristallina solcellerna. Färgen är jämn blå-svart och något mörkare i nyansen än poly kristalina celler.
Tillverkningsprocessen är mer komplicerad än poly kristallina celler varför priset är något högre. Monokristallina har fördelen att de alstrar energin bättre än polykristallina solceller vid sämre solljus förhållanden.

Amorfa solceller även kallade tunnfilmsceller

Tunt skikt av kisel är pålagt på ett bakskikt av metall, glas eller plast. Kan också vara flera skikt av tunt kisel som läggs ovanpå varandra för bästa effektivitet. Amorfa solceller kan tillverkas flexibla och då med fördelen att kunna följa bland annat rundade ytor.
Effektiviteten är låg vid jämförelse med de polykristallina cellerna. De effektivaste når upp till cirka 10 % omvandling av solenergi till solel. Dessutom minskar amorfa solcellers produktivitet snabbare än andra typer.