Stöd solceller

Syftet med detta stöd är att bidra till omställningen av energisystemet och till näringslivs­utveckling inom energiteknikområdet.

Stödet gäller solcellssystem – ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.

Bidraget gäller solcellssystem som används för produktion av elektricitet från solstrålningen i vilka solceller ingår. Systemet avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät.
Stödet gäller också solel/solvärmehybridsystem – detta system ger kombinerad solvärme och solel.

Förutsättningar för solcellsstödet

  • Bidrag kan sökas av privatpersoner och mindre företag och ges med för närvarande 35 % av investeringskostnaden.
  • De stödberättigade kostnaderna får uppgå till högst 46 250 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Kostnad inklusive moms.
  • Stödet uppgår till högst 1,2 miljoner kronor per solcellssystem.
  • För solcel/solvärme hybridsystem kan stödberättigade kostnader uppgå till maximalt 90 000 kronor plus moms per installerad kilowatt.
  • Solcellsstödet betalas som ett engångsbidrag och lämnas när det finns tillgängliga medel i ditt län. Nya stödpengar kommer till efterhand. Kösystem gäller för ditt län.
  • I budgeten 2013 har 210 miljoner kronor för perioden 2013 till 2016 avsatts till solcellsstöd.

Hur ansöker man om solcellsbidraget?

Skicka ansökan om stöd till Länsstyrelsen vilka fattar beslut om solcellbidraget. Ansökningsblankett hittar du på Energimyndighetens hemsida. Elektronisk ansökan kan göras hos Boverket för dig som har e-legitimation. Pappersblanketter finns tillgängliga vid Länsstyrelsen.

All information om hur ansökan går till finns vid Energimyndigheten.

När betalas stödet ut?
Länsstyrelsen prövar din ansökan om stöd. Om länsstyrelsen beviljar stöd ska det i beviljande beslutet stå när projektet ska vara slutfört. Stöd kan endast betalas ut om du inkommer med en begäran om utbetalning inom sex månader från det datum då länsstyrelsen angett att projektet ska vara slutfört.

#ToggleCartTitle#
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.