EXPANSIONSKÄRL

Expansionskärl Solar Plus från italienska Zilmet är anpassat för solfångare och solvärmesystem. Det är invändigt försett med en kraftig gummiblåsa som är förtryckt med 2,5 Bar. Under drift så ska kärlet vara fyllt med några liter vätska för att gummiblåsan inte ska klibba fast invändigt tanken.
Ett väl dimensionerat kärl motverkar tryckökning och ger ett jämt tryck i solfångarsystemet.

När temperaturen stiger i solvärme anläggningen så fylls expansionskärlet delvis med den expanderande vätskevolymen varvid gaskudden komprimeras. Omvänt så pressar gaskudden tillbaka vätskan ut i solvärmesystemet.

Förtrycket i ”Solar Plus” tryckkärl kan justeras till önskat tryck med ventilen i kärlets botten.
Förtrycket ska vara inställt till strax under inställt systemtryck vid rumstemperatur.
Ett jämt tryck utan större tryckstegringar i solvärmeanläggningen motverkar för hög temperatur vilket får säkerhetsventilen att lösa ut.
Tryckkärlets volym kan inte vara för stor utan enbart för litet.

Driftsättning av expansionskärl

Före driftsättning så vägs expansionskärlet tomt hängandes i Heatflex slangen. När solvärmesystemet är vätskefyllt och trycksatt (1,5 Barö + vätskepelaren till solfångarna) så vägs kärlet för att förvissa sig om att det innehåller några liter vätska. Oftast så behöver gummiblåsans tryck sänkas för att få in vätska i trycktanken. Trycksänkning genomförs samtidigt som kärlet vägs. När vätska rinner in i expansionstanken så sjunker trycket i solvärme systemet och mer vätska får fyllas på.

När solfångarsystemet är trycksatt för drift så ska vätskevolymen vara 1-2 liter i 25 liters kärlet och 3-5 liter i 50 liters kärlet.
Expansionsbehållaren kan kombineras med våra övriga solvärme produkter.

Teknisk specifikation expansionstank Solar Plus

Expansionskärl
Volym 25l 50l
Antal solfångare 4 st 8 st
Anslutning G ¾” G ¾”
Förtryck 2,5 bar 2,5 bar
Max tryck 10 bar 10 bar
Max temp. 99° 99°
Diameter 300mm 380mm
Höjd 320mm 525mm
Fixering Hängande Stående
Material stål stål

Tryckkärl 50 liter, pris Utgått
Tryckkärl 25 liter inklusive väggfäste, pris Utgått
Heatflex slang 0,8 meter.För anslutning mellan pumpgrupp och expansionskärl.
Större expansionstankar kan erbjudas vid behov.