GLYKOL

Etylenglykol Agrol OAT är en modern glykol av typen ” longlife” med mycket god värmeöverförings-egenskaper, hög kokpunkt, lång livslängd och bra korrosions hämmande tillsatser. Denna glykol-typ lämpar sig alldeles utmärkt för solfångare och solvärmesystem.
Agrol OAT har speciella tillsatser som ger ett mycket effektivt korrosionsskydd.
Det speciella korrosionsskyddet har inga tillsatser av silikat, vilket ger bättre värmeledning mellan kopparrören och vätskan än traditionell glykol. Korrosionsskyddet hos traditionell glykol med silikat ger en tunn skyddshinna som försämrar värme-överföringsegenskaperna.
Glykol OAT är gulfärgad och har kokpunkten 180°C.
Rekommenderat bytesintervall för Agrol OAT är 6 år för att behålla fullgott korrosionsskydd.

Vi rekommenderar en blandning av 40% glykol och 60% vatten i solvärmeanläggningen vilket ger frysskydd ner till -27°C.
Använd maximalt 50 % glykol blandning vilket ger ett frysskyddet ner till -38°C. Vid lägre temperatur än fryspunkten så bildas issörja. Issörjan skadar inte systemet ,utan gör den bara mer svår att cirkulera.
Agrol OAT kan blandas med normalt kranvatten av god kvalitet med låga halter av järn och mangan och bra PH-värde. Är vattenkvaliteten dålig eller om du är osäker så använd batterivatten (avjoniserat vatten).
För säker hantering av Glykol OAT se säkerhetsdatablad.

För att få en lång livslängd på solvärme produkterna så är det viktigt att använda rekommenderad glykol och byta enligt rekommenderat intervall samt att använda vatten av god kvalitet.

Cirkulationspump för fyllning av glykol – vatten

Denna cirkulationspump är smidig att använda vid fyllning av glykol-vatten till ditt solvärme system.
Koppla pumpen till en borrmaskin och pumpa in den färdig blandade vätskan i ditt solvärmesystem. OBS, pumpen får aldrig köras torr!

Max varvtal på borrmaskin 4000 varv/minut
Maximalt tryck 3 bar
Maximalt flöde 50 liter/minut

 

 

Lev. med snabbkopplingar för 1/2″ slang vilket passar de flesta trädgårdsslangar.
Pris, Utgått, Finns att köpa vid Lantmännen Maskin