Montage av solcellsmoduler

För att få en effektiv och väl fungerande solcellsanläggning så är design och montering viktig.

Säkerhet vid hantering av solcellsmoduler

Solceller producerar likström och du ska alltid utgå från att de är spänningssatta! Våra solcellsmoduler på 400 W har en tomgångs-spänning av cirka 37 V/panel.  Vid driftsatt läge är spänningen cirka 30 V.
Flera seriekopplade solcellsmoduler ger betydligt högre spänning och skapar en livsfarlig spänningsnivå! Det är därför av högsta vikt att du som utför montagearbete är medveten om riskerna när solcellsmodulerna är sammankopplade.
OBS! Hantera aldrig okontakterad likströmskabel ansluten till solcellsmodulerna.
Koppla aldrig i och ur MC4 kontakter under spänningsbelastning vilket kan ge kraftiga gnistor och skada kontakterna.

Att tänka på vid montage av solcellsmoduler!

Det finns flera faktorer som påverkar din anläggnings effektivitet. Det är därför viktigt att du planerar design av anläggning och montaget noggrant.

Vid planeringen av din solcellsanläggning ska skuggning undvikas. Enskilt skuggade solcellspaneler påverkar också  effektiviteten på de oskuggade panelerna.
Montera räls och solpanelerna med ett utrymme på ca två centimeter mellan solpanels-raderna.
Justera rälsen på takfästet så avståndet mellan rälsen och taket blir så stort som möjligt. Avståndet mellan taket och solcellspanelerna förbättrar ventilationen under solcellspanelerna.
När solceller blir varma så minskar verkningsgraden och effektiviteten. Det är därför viktigt att skapa en god självventilation för kylning under solcellspanelerna. God ventilation på undersidan av solcellsmodulerna ökar anläggningen effektivitet!
Metaller av olika material som kommer i kontakt med varandra kan orsaka galvanisk korrosion. Våra takfästen för plåttak är tillverkade av aluminium och levereras därför med en EPDM-gummitätning för att undvika galvanisk korrosion och motverka nötning på plåttaket.
Montera solcellsmodulerna ett par decimeter nedanför taknocken och innanför vindskivorna för att undvika att solcellsmodulerna blir till vindfång.
Vid montaget av panelerna ska du ha i åtanke möjligheten att utföra service, kontroll och rengörning av panelerna.
Läs mer om montaget av solcellsmodulerna på taket i vår guide Montage av solcellsmoduler på tak.
Du kan läsa mer om montage och driftsättning av solelanläggningar på Energimyndighetens hemsida. Energimyndighetens installationsguide för solcellsanläggningar .

Vem kan utföra montage av solcellsanläggningen?

Installation av våra monteringssystem och solcellsmoduler kan utföras av dig som är händig!
Den elektriska inkopplingen ska utföras av person med elkunskap.
Installation av växelriktare till elnätet får endast utföras av behörig elektriker.
Våra installatörer kan också hjälpa dig runt Hallandsområdet med montaget.

#ToggleCartTitle#
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.