Solenergi

Solenergi är framtidens energikälla som du kan nyttja redan idag!

Ladda ner kraft till din villa från den lysande lagret av energi – solen! Solenergi i Sverige är framtidens utvinningsbara energikälla. Förse din villa med miljövänlig solenergi.
Redan idag kan du på ett effektivt sätt utnyttja energin från solen för energiförsörjning till fastigheten!

Ett solvärmesystem med solfångare kan värma vatten för uppvärmning av villan och tapp-varmvattnet.
Vår effektiva 20-rörs vakuum solfångarmodul med 1,8 m² sol yta genererar cirka 1175kWh energi per år. Det motsvarar en effektiv absorbering av den mottagna solenergin på hela 65% vid värmning av 50 graders vatten.

Solceller i ett on-grid system (nät-anslutet) producerar elström till fastigheten eller direkt ut till elnätet.
Ett off-grid system (icke nät-anslutet) används vanligtvis när villan inte är anslutet till elnätet. Med hjälp av solceller produceras el till huset genom laddning av batterier.
Solceller för tillverkning av solel är inte fullt lika effektiva. De omvandlar cirka 12%  av den mottagna solenergin till el. En kvadratmeter solceller genererar cirka 110kWh solel per år. En yta av 40 m² solceller producerar ungefär 4400kWh per år.