SMA

SMA är en av de största växelriktare tillverkarna i världen. Med SMAs mjukvara SHADEFIX”  behövs inga optimerare för att minska produktionstappet vid skuggning.
Vi har mycket god och lång erfarenhet av SMA höga kvalitet och dess låga problemnivå!
Tigo-optimerare kan användas tillsammans med SMA-växelriktare.
Visning av produktionsdata i Sunny Portal.

Trefas Växelriktare

SMA Tripower 4.0-40
19 400:-

SMA Tripower 8.0-40
28 300 :-

SMA STP X 20-50
38 600:-

SMA Tripower Core2
79 600:-

SMA Tripower 5.0-40
21 100 :-

SMA Tripower 10.0-40
30 800:-

SMA STP X 25-50
40 500:-

SMA Tripower 6.0-40
23 500:-

SMA STP X 15-50
36 800:-

SMA Tripower Core1

69 500:-