SOLCELLER

Producera din egna solel med solceller!
Solel är framtidens växande energikälla. Solceller har blivit effektivare och pris/watt har sjunkit de senaste åren. I Tyskland stod solel produktionen för nära 37 TWh eller 7 % av landets totala elproduktion under 2015. Det motsvarar högre elproduktion än Ringhals fyra kärnkraftverk tillsammans (bästa driftår 28 TWh). Under soliga sommardagar i över hela Tyskland, så står solcellerna för mer än 50% av elproduktionen på dagen.

Få reda på mer om solceller

Läs här för att få reda på mer om solcell tekniken.
Det finns olika typer av celler – polykristallina-, monokristallina- och amorfa-solceller. Amorfa kallas även för tunnfilmsceller. Polykristallina solceller har lägst pris och monokristallina är effektivast.
För att effekten från cellerna ska bli hanterbar så seriekopplas de i en solcellsmodul. Våra solcellsmoduler består av 60 stycken sammankopplade celler och ger maxeffekt på mellan 250 – 270 Watt. De finns både i polykristallint och monokristallint utförande.

Information om solcellsanläggningen

Våra solcellspaket består av solcellspaneler, tak montagesystem, likströmsbrytare, kablage och växelriktare. Solpanelerna monteras på taket i rader. Mer information om takmontage av solpaneler hittar du här. Vi har också en guide som beskriver takmontaget, Montage av solcellsmoduler.
Ett solcellssystem med 20 stycken av våra 250 Watts paneler ger toppeffekten 5 kW. Byggytan för de 20 monterade solcellsmoduler är cirka 34 m². Solcellspanelerna kan antingen monteras ståendes eller liggande. Under ett år producerar en 5 kW solelanläggning mellan 4500 – 5200 kWh elektricitet beroende på läge mot söder och solbegränsningar.

Bli Mikroproducent

Har du en solenergi anläggning som inte har större inmatningseffekt till elnätet än 43,5 kW.
En säkring på högst 63 Ampere och solelproduktion som inte överstiger din egna elförbrukning på årsbasis så är du en mikroproducent.
Mikroproduktion av el har förmånliga regler. Bland annat så byter din nätoperatör ut din elmätare kostnadsfritt mot en typ som både kan ta emot och leverera elström.
Före du driftsätter ditt solcellssystem så ska nätägaren byta elmätare och du ska ha gjort upp ett avtal med din elleverantör. Läs mer om nätanslutning av solceller.

Statligt bidrag för din solel anläggning

Du kan ansöka om bidrag för material och arbete för en solcellsanläggning hos länsstyrelsen. Bidraget har fr.o.m 2015 sänkts från 35% till 30% av totalkostnaden för solcellssystemet till företag och till 20% för privatpersoner. Solcellsbidraget gäller till och med 2018. Läs mer om stöd för solceller.