SOLCELLSPAKET

SOLCELLSPAKET

Solceller omvandlar energin i solens strålar till elektricitet. Med rätt utrustning kan du producera din egna solel med någon av våra prisvärda solcellspaket. Solenergipaket med solceller för lantbruk eller villa finns i olika utförande beroende på hur mycket solenergi du behöver.

Vi har satt ihop prisvärda solcellspaket till villan och lantbruket för nätanslutning, men modifierar gärna solcellspaketet efter ditt behov av storlek, taktyp, kostnad och kabellängder.

Lilla Solpanelpaketet 3 – 5 kW

Anslut ett litet solcellssystem till elnätet med utmärkta möjligheter att senare bygga ut solcellsanläggningen med fler solfångare. Kostnadseffektivt solpaket med enfas inverter.
Solcellspaket & priser>>

Solcellspaket villa 6 – 16 kW

Prisvärda solelpaket med trefas växelriktare och 26– 92 m2 solcells takyta. Elektrifiera din villa med solceller och producera årligen 6000 – 16000 kW-timmar hushållsel beroende på solcellspaketens storlek.
Solcellspaket & priser>>

Solceller – paket & priser lantbruk, företag & flerfamiljshus 15 – 100 kW

Bli elproducent och montera solceller på lantbruket/jordbruket eller företaget.
Utnyttja taken på dina byggnader för solel eller montera solcellspanelerna på marken.
Vi har monterings lösningar för lantbruksfastighetens panntak, plåttak eller eternittak.
Solpaneler för lantbruk/jordbruk eller företag är en riktigt bra ekonomisk investering.
Solcellspaket & pris>>

Bli oberoende av elpriset och montera solceller!

Electrotec Energy erbjuder ett brett utbud av prisvärda solcellspaket och solcellsanläggningar för villan och lantgården med inkoppling till elnätet.
Med våra konkurrenskraftiga priser på solceller, skatteåterbäring på 60 öre/utmatad kilowattimma till elnätet, betalning från elbolaget, ökat fastighetsvärde så blir din investering i solcellsanläggningen en lysande affär och ger dig energikomfort i strålande förpackning!
Solkraft är för dig som vill bli elproducent och stå oberoende av priset på el i framtiden. Med solpaneler på stugan gör du dessutom en bra långsiktig insats för miljön.

Det statliga investeringsstödet (solcellsstöd) på 20 % av solcellsinvesteringen upphörde den 7:e Juli 2020.
Stödet är ersatt med skattereduktion ”Grön Teknik” för investeringen på solcellsystemet för privatpersoner. Skattereuktionen ges med 15 procent av köpeskillingen för arbetskostnad och varukostnad från 2021.
Grön teknik innefattar också installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Premien ges med 50 procent av köpesumman.
Också skattereduktion för laddningspunkt för elfordon. Skattereduktionen ges med 50 % av kostnaden för arbete och material.
Grön Teknik fungerar på liknande sätt som ROT och RUT. Du får prisavdraget direkt på fakturan från din solpaket-leverantör.
Läs mer på skatteverkets hemsida >>