SOLINSTRÅLNING I SVERIGE

Solenergins verkningsgrad i Sverige

Solstrålningen i södra Sverige är cirka 1000kWh per m² och år. Det motsvarar fem gånger årsförbrukningen för en villa med 80 m² tak yta och årsförbrukningen 15000kWh.

Solskenstid i Sverige per år

I Sverige är medel solskenstiden mellan 1300 och 2000 soltimmar per år beroende på område. Kustremsorna samt Öland, Gotland och Vänern-området har flest soltimmar vilket är perfekt för solenergi.

Solenergi i Sverigesolinstrålning