SOLVÄRMESYSTEM

Electrotec Energy erbjuder attraktivt pris på solfångare och solvärmepaket!
Vi har satt ihop förslag på färdiga solvärmesystem med priser för inkoppling till villans ackumulatortank och pool.

Solvärmesystemen innehåller solfångare, pumpgrupp, solstyrning, flexibelt rostfritt rör med isolering, expansionskärl, kopplingar, mm. Flexibelt rostfritt rör kan ibland ersättas med solkulvert.
Har du ingen solslinga i tanken! Det löser vi med hjälp av plattvärmeväxlare.
De färdiga paketens antal solfångarmoduler, rör-längd, konfiguration, mm anpassas gärna efter ditt behov av solvärmekonfiguration.

Solvärmesystem behöver inte kosta mer!

Solfångarpaket till energismart pris!

Solvärmepaket Solslinga >>- Solvärmesystem med 2 till 6 solfångare för inkoppling till ackumulatortank med solslinga. Solstyrning/pumpgrupp SR882 med bland annat varvtalsstyrning och energimätning.

Solvärmepaket budgetpris Solslinga >> – Solvärmpaket med 2 till 4 solfångare till budgetpris för inkoppling till ackumulatortank med solslinga. Solstyrning SR882 och enkel typ . Extern avluftare.

Solvärmesystem plattvärmeväxlare >> – Solvärmepaket med 2 till 6 solpaneler för inkoppling till ackumulatortank utan solslinga. Pumpgrupp Primosol och solstyrning SR1168 anpassade för solvärmetank med plattvärmeväxlare.

Solfångarepaket varmvattenberedare >> – Solvärmepaket med 2 solfångarpaneler för inkoppling till 300 liters varmvattenberedare med solslinga. Solstyrning/pumpgrupp SR882 med energimätning och varvtalsstyrning. Varmvattenberedare Nibe Compact 300 Sol kan köpas vid www.vvs-boden.se till förmånlig köpesumma.

Solfångare system pool >> – Solfångarpaket med 2 – 6 solvärmepaneler för inkoppling till pool. Standard pumpgrupp och solstyrning. Extern avluftare.
Solenergisystemet är cirka 20% effektivare vid värmning av 25 gradigt vatten än 60 gradigt ackumulatortankvatten!

Solvärmepaket pool & ackumulatortank >> - Solfångarpaket med 3-6 solvärmepaneler för inkoppling till pool och ackumulatortank. När ack.tanken har uppnått önskad temperatur så ändrar växlingsventilen riktning till värmning av bassängen.

Solfångare med lysande pris!

Våra effektiva solfångare sänker din energikostnad.
Solfångare TZ47/1500-20U
Kostnad för övriga solvärmekomponenter hittar du under produkter.

Produktblad solfångare TZ47/15500-20U

Lågt Inköps pris/kWh för solfångare-paketet

Vår enklaste solvärmeanläggning med fyra solfångare och pris 22 900:- ger på årsbasis energin 4 x 1175 kWh = 4 700 kWh/år.
Det ger en inköpskostnad på 26 000 kr/4 700 kWh = 5,5 kr/kWh.
Om solfångaranläggningen jämförs med direktverkande el så får vi fram följande.
Med en enkel beräkningsmodell där el-priset antas vara 1,1 kr/kWh så blir avbetalningstiden för solvärmesystemet cirka 5 år vid jämförelse med direktverkande el! Driftkostnad för solvärmepumpen som drar cirka 50 W med 6 timmars drifttid per dag blir försumbara 120 kr/år.

Om vi använder samma enkla beräkningsmodell och inte tar hänsyn till räntekostnader, inflation eller förändrat elpris.
Då blir kostnaden per producerad kWh energi 55 öre under en 10 års period! Därefter är kostnaden nära 0 kr under resterande livstid.
Val av glykoltyp, byte enligt rekommenderat intervall och din vattenkvalitet är viktiga faktorer för solvärmesystemets livstid.