Olika typer av solceller

Solceller omvandlar energin i solljus till elektrisk ström. Solcellerna består av en (mono) eller flera (poly) kiselbitar vilka fungerar som en fotodiod.
När solen lyser på solcellens framsida skapas en elektrisk spänning mellan cellens fram- och baksida.
Varje enskild solcell genererar en låg elektrisk spänning. Flera solceller kopplas i serie och parallell i solcellsmodulen för att uppnå önskad spännings och ström nivå.
En solcellsmodul består ofta av 60 stycken celler och genererar effekter mellan 240 – 270 W. Måttet på dessa moduler är 1,7 x 1,6 meter och vikt av cirka 19 kg.
Solcellerna genererar likström. Likströmen omvandlas till växelström med hjälp av en inverter (växelriktare). Flera solcellsmoduler kopplas till invertern och ger dig ett energisystem för anslutning till elnätet alternativt ett separat elsystem. Solcell modulers maximala effekt anges vid standarden, ljusitensitet 1000 W/m2 och modultemperatur, 25 °C. Vid högre modul temperatur så minskar panel-effekten och vid lägre temperatur så ökar effektiviteten.

Det tre vanligaste typerna av solceller är monokristallina-, polykristallina- och tunnfilms-solceller.

Poly kristallina solceller

Solcellerna är tillverkade av flera mindre kisel kristaller i varje cell. Färgen på solcellen är blå mosaikskimrande. Poly har lägst pris räknat i kronor per Watt på grund av sin enklare tillverknings process. De är också de vanligast förekommande panelerna. Effektområden för 1,7 m² solcellspaneler är mellan 230 och 260 W.
De effektivaste poly cellerna omvandlar upp till cirka 19 % av solens energi till elektricitet. Med åren minskar effektiviteten något. De flesta solcellsproducenter garanterar att 80 % av verkningsgraden återstår efter 25 år.
Flera analyser har visat att effekt degraderingen för en normalt solcellsmodul är betydligt lägre.

Mono kristallina solceller

Är den äldsta solcells teknik och mest effektiva och består av tunna skivor från enkristall kiselblock.
De effektivaste har någon procent högre verkningsgrad än de effektivaste poly kristallina solcellerna. Färgen är jämn blå-svart och något mörkare i nyansen än poly kristalina celler.
Tillverkningsprocessen är mer komplicerad än poly kristallina celler varför priset är något högre. Monokristallina har fördelen att de alstrar energin bättre än polykristallina solceller vid sämre solljus förhållanden.

Amorfa solceller även kallade tunnfilmsceller

Tunt skikt av kisel är pålagt på ett bakskikt av metall, glas eller plast. Kan också vara flera skikt av tunt kisel som läggs ovanpå varandra för bästa effektivitet. Amorfa solceller kan tillverkas flexibla och då med fördelen att kunna följa bland annat rundade ytor.
Effektiviteten är låg vid jämförelse med de polykristallina cellerna. De effektivaste når upp till cirka 10 % omvandling av solenergi till solel. Dessutom minskar amorfa solcellers produktivitet snabbare än andra typer.

#ToggleCartTitle#
Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.