VÄXELRIKTARE

Växelriktare gör om likspänningen från solcellsmoduler till växelspänning för anslutning till elnätet. Mellan solcellsmodulerna och växelriktaren finns likströms-brytare och på växelströmssidan monteras AC-brytare för att kunna koppla ifrån invertern vid service. Vi erbjuder SMA, Huawei, Fronius, Ferroamp och Solaredge Växelriktare.
Med Solaredge växelriktaren behövs också optimerare för alla solcellspanelerna. SolarEdge optimerare gör att du kan läsa av varje enskild solcellspanels elproduktion och en skuggad panel påverkar inte övriga panelers elproduktion.
SMA inverter logo
Läs mer om SMA växelriktare här>>

 

Inverter Huawei

Läs mer om Huawei växelriktare här>>

 

Inverter Fronius
Läs mer om Fronius växelriktare här>>

 

Ferroamp_logo

Läs mer om Ferroamp växelriktare här>>

 

Inverter loggo SolarEdge

Läs mer om SolarEdge växelriktare och optimerare här >>

&nbsp