VÄXELVENTIL

Växelventil används i solvärmesystem för att växla solvärmen mellan olika mottagare, exempelvis ackumulatortank och pool. När växelventil används till solstyrning SR1168 eller SR1188 ska ett relä monteras mellan solstyrningen och växelventilen.

Växelventil First EMV110

Matning 220 VAC
Strömförbrukning 7 VA
Växlingstid 8 s/60°
Temperaturtålighet max 90°C
Max arbetstryck 16 bar
Anslutning 3/4″ inv.

Pris, Utgått

Växelsventil LK 525 Solar

Matning 220 VAC
Strömförbrukning 7 VA
Växlingstid 8 s/60°
Temperaturtålighet max 120°C
kortvarigt 160°C
Max arbetstryck 16 bar
Anslutning 1″ utv. alternativt
22 mm röransl.

Pris, Utgått

 Växelventil KLD20P

Matning 12 VDC
Max effekt 3 W
Växlingstid 5 s
Temperaturtålighet max 100°C
Max arbetstemperatur 10 bar
Anslutning 1/2″ inv.

Pris, Utgått
Passar Solstyrning SM-SS-F